Data publikacji: 2021-06-09, 8:29

Ilość wyświetleń: 15

Dotacje dla pszczelarzy


Odsłuchaj

Powrót
Ważny Komunikat

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru.  Wysokość wsparcia wynosi 20 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.
Zainteresowani takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, mogą zgłaszać się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (adres: Pisz, ul. 1 Maja 4C). Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku.
Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.
Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur