Gospodarka odpadami

Zbiór wszystkich informacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi


ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ NA ROK 2021

2021-05-20, 15:24

Przejdź do artykułu

Materiały edukacyjne dotyczące segregowania odpadów komunalnych

Prosimy o zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi prawidłowych zasad segregowania odpadów komunalnych. Materiały zostały zrealizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach kampanii "Piątka za segregację".

2021-04-06, 14:14

Przejdź do artykułu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pobierz aktualnie wzory dokumentów.

2021-04-01, 12:40

Przejdź do artykułu

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Urząd Miejski w Piszu, na prośbę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, informuje o bezwzględnym zakazie wrzucania do pojemników na odpady biodegradowalne (zielone i resztki po owocach i warzywach) woreczków foliowych i butelek.

2021-03-30, 15:23

Przejdź do artykułu

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ

2021-03-24, 14:44

Przejdź do artykułu

KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA

2021-03-24, 14:14

Przejdź do artykułu

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzących z gospodarstw domowych

Gdzie zgłosić się, aby oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowego?

2021-03-24, 14:08

Przejdź do artykułu

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających wyżej wymienione odpady powstające w gospodarstwach rolnych.

2021-03-24, 13:59

Przejdź do artykułu

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pisz (stan na 2 listopada 2020 r.)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz (stan na 2 listopada 2020 r.)

2021-03-24, 13:51

Przejdź do artykułu

LISTA ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie informuję, że na swojej stronie internetowej zamieścił aktualną listę odpadów segregowanych.

2021-03-24, 13:41

Przejdź do artykułu

Segreguj śmieci, a zapłacisz mniej

Podwyżka opłat za śmieci stała się trudnym do zaakceptowania faktem. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 16 zł (za selektywnie gromadzone) i 20 zł ( na zmieszane) to już przeszłość. Nowa rzeczywistość to stawka 26 zł lub 34 zł w zależności od tego czy segregujemy śmieci, czy też nie.

2020-11-17, 9:07

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur