Data publikacji: 2021-07-21, 14:30

Ilość wyświetleń: 43

„Szlak wodny Pisa – Narew" - ankieta


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Pisz uczestniczy w pracach przygotowawczych nad fiszką projektową dotyczącą propozycji projektów opartych o szlaki turystyczne Polski Wschodniej do nowej edycji Program Operacyjny Polska Wschodnia 2020+ W opracowywaniu projektu pn.: „Szlak wodny Pisa – Narew” udział bierze Związek Gmin „Pisa-Narew” (Gmina Pisz, Gmina Turośl, Gmina Kolno, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród, Miasto Ostrołęka, PGW Wody Polskie), Łomżyńskie Forum Samorządowe (3 gminy) oraz Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi (16 gmin). Projekt zakłada zbudowanie atrakcyjnej oferty opartej głównie na szlaku wodnym oraz znajdujących się w jego otoczeniu atrakcjach przyrodniczych i kulturowych - rozwój infrastruktury podstawowej dla turystyki wodnej (przystanie, stanice wodne, pomosty, plaże, kąpieliska, sanitariaty, parkingi, wiaty, drogi dojazdowe), zagospodarowanie i rozwój atrakcji w najbliższym otoczeniu szlaku, połączenie szlaku wodnego z innymi atrakcjami regionu. Turystyczna przeprawa to 80 km Pisy, 40 km odcinek Narwi od ujścia Pisy w Nowogrodzie do Ostrołęki oraz 185 km odcinek Narwi od ujścia Pisy do Zalewu Siemianówka, aż do granicy z Białorusią. Dzięki rozwojowi zintegrowanej oferty turystycznej szlak Pisa-Narew powinien stać się bardziej atrakcyjny jako docelowy kierunek turystyczny i utworzyć niezwykle atrakcyjną trasę wodną Polski Północno-Wschodniej. W zakresie działania Gminy Pisz planuje się: 1. Rozbudowę istniejącej ekomariny/teren plaży miejskiej/ – punkt startowy; 2. Stanica wodna na Pisie – II punkt startowy; 3. Punkt postojowy I – Niedźwiedzie; 4. Punkt postojowy I – Borki; 5. Punkt postojowy I – Szast; 6. Punkt postojowy I – Dziadowo; 7. Punkt postojowy I – Jeże.

Zwracamy się do Pani/Pana, jako turysty czy mieszkańca gminy Pisz oraz potencjalnego uczestnika projektu, z prośbą o wkład własny w przygotowanie projektu poprzez wyrażenie opinii nt. niżej przedstawionych propozycji aktywności w projekcie i wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Informacje pozyskane w wyniku tego badania będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł zbadania potrzeb społeczności w zakresie połączenia w koncepcji projektu „Szlak wodny Pisa – Narew” turystyki kajakowej z aktywnością w zakresie inwestycji w parkingi dla kamperów praz trasy rowerowe.

Chcemy jednocześnie zapewnić, że informacje pozyskane w wyniku przeprowadzenia tego badania posłużą wyznaczaniu potrzeb i kierunków realizacji projektu i na żadnym etapie ich opracowywania nie będą wiązane z Pani/Pana osobą.

             

UWAGA!

Wypełnioną ankietę (do pobrania z poniższego linku) należy dostarczyć do Punktu Przyjęć Interesanta w Urzędzie Miejskim w Piszu. Istnieje również możliwość wysłania skanu wypełnionej ankiety na adres  e - mail: pisz@home.pl wpisując w tytule wiadomości" - „Szlak wodny Pisa – Narew - ankieta" w terminie do 1 sierpnia 2021 r.


Udostępnij post:

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur