Data publikacji: 2021-03-24, 13:59

Ilość wyświetleń: 133

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów


Odsłuchaj

Powrót

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających wyżej wymienione odpady powstające w gospodarstwach rolnych:

1. P.P.H.U. EKO-PRIMA Damian Czerwiński 

ul. Jagodna 3 

12-200 Pisz 

tel. 519-785-926 

2. IWA PPHU Janusz Iwaniów 

ul. Tracka 5/1 

10-844 Olsztyn 

e-mail: janusziw@02.pl 

tel. 602-181-841 

3. EUROBAM Mariusz Szachniuk 

ul. Kraszewska 1 C 

13-240 Iłowo - Osada 

tel. 505-444-454 

4. Jares Recykling Jarosław Białobrzewski 

11-001 Sętal 

e-mail: jares8@onet.eu 

tel. 601-653-268

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur